Close

Health

SL. No Name Of Health Instituation MOIC Contect No HM/BHM Name Contect No BAM Name Contect No BCM Name Contect No
1 SADAR Dr. Nirmal Kumar 7779847608 Simpi Kumari (HM) 7461864814  S Kr. FRU 7256908358 NA NA
2 Purnea East Dr. T.C Pratap 9470003619 Kingker Ghos 8407880028 Dilip kumar 9934295395 Kanchan Kumari 9304325852
3 AMOUR Dr.V.K.Thakur 9470003636 Vikal Kumar (HM) 9470228451 Md. M.
Hussain
8083735293 Rajeev Ranjan 9934673350
4 DHAMDAHA Dr. K.S. Mishra 9470003622 Selima Khatoon 9472023617 Pradeep Kumar 8541985600 Mukesh Kumar 8102690635
5 BAISEE Dr. Vijay Kumar 9470003626 Vibav Kumar 9430800188 Sawan Kumar 9934572596 Satish Kr. Ram 9709890839
6 BAISA Dr. Sri Nadan 9470003637 Kumar Varun 9006688124 Sanjay Gupta 9507517952 Umesh Pandit 8809294395
7 KASBA R.P.Mandal 9470003635 A.K Singh 8083173573 Anirwan 9525831412 Kanchan Sinha 9122103800
8 K.NAGAR Dr.S.C.Jha 9470003623 Ranjeet Choudhury 9431641477 V.K Jaysawal 7250687985 Sushil Kumar 8409871100
9 BANMANKHI Dr. R.S Choudhary 9470003629 A. Anand 8541873662 Subhas Kumar 9470035134 Rajesh Kumar 9570144215
10 B-KOTHI Dr. Ajay Kumar 9470003617 Surandra Kumar 8809248855 Uday kr. Singh 9955632538 Ramraj Singh 9572581146
11 BHAWANIPUR Dr. Prakash Mishra 9470003625 Usman Gani 8298271141 Suraj Singh 9525003090 Vandana Kumari 8051376887
12 ROUPOULI Dr. S.K Paswan 9470003624 A. Paswan 9431443982 Raman K FUR 9570356083 Dharmandra Kr. 7631906902
13 DAGARUWA Dr. A.K Mishra 9470003631 Shivendra Kumar 9534819874 Rahul Kr Verma 9661374200 R.K. Rajak 9973877459
14 SRI NAGAR Dr. M.A Kumar 9470003630 Kingker Ghos 8407880028 Shambhu Das 9471404345 P.  Kumari 8404875560
15 JALALGARH Dr. Bhimlal 9470003634 Nishi srivastav 9709936633 Satnarayan 9835016440 Kundan Kumar 8862912441