Close

Rajeev Ranjan Prakash

Bikash Bhawan Purnea

Email : adsspurnea[at]yahoo[dot]com
Designation : Senior Deputy Collector/Ashthapana/S.F.C
Phone : 9931839396
Fax No. : 06454-242229